Τα σχόλια περιτεύουν για τα βίντεο που μας έστειλαν. Η ψυχιατρική επιστήμη, είναι ένα από τα εργαλεία της εξουσίας για τον έλεγχο και την αποδόμηση των ανθρώπων. Continue reading «Ψυχιατρική το δεξί χέρι της καταστολής και του ελέγχου»

Advertisements